Tin tức

LỊCH BẢO TRÌ VÀ THAY THẾ PHỤ TÙNG ĐỊNH KỲ XE NÂNG HÀNG


1.    Xe nâng hàng hoạt động trong khoảng 300h (1.5 tháng)

Phụ tùng thay thế định kỳ:

+ Nhớt máy

+ Lọc nhớt

2.    Xe nâng hàng hoạt động trong khoản 600h (3 tháng)

Phụ tùng thay thế định kỳ:

+ Nhớt máy

+ Lọc nhớt

+ Lọc dầu

3.    Xe hoạt động trong khoảng 1200h (6 tháng)

Phụ tùng thay thế định kỳ:

+ Nhớt máy

+ Nhớt thủy lực

+ Nhớt cầu

+ Nhớt hộp số

+ Dầu thắng

+ Lọc nhớt thủy lực

+ Lọc hồi thủy lực

+Lọc gió

+ Lọc nhớt hộp số

+ Lọc nhớt động cơ

+ Lọc dầu

+ Nước làm mát

4.    Xe hoạt động trong khoảng 2400h (1 năm)

Phụ tùng thay thế định kỳ:

+ Lọc nhớt động cơ

+ Nhớt máy

+ Lọc dầu

+ Lọc hút thủy lực

+ Lọc hồi thủy lực

+Lọc gió

+ Nhớt hộp số

+ Lọc nhớt hộp số

+ Nước làm mát

+ Nhớt thủy lực

+ Nhớt cầu

+ Dầu thắng

5.    Xe hoạt động trong khoảng 4000h (1-2 năm)

+ Nhớt máy

+ Nhớt thủy lực

+ Nhớt cầu

+ Nhớt hộp số

+ Dầu thắng

+ Lọc nhớt thủy lực

+ Lọc hồi thủy lực

+Lọc gió

+ Lọc nhớt hộp số

+ Lọc nhớt động cơ

+ Lọc dầu

+ Nước làm mát

+ Cáp thắng tay

+ Cắp tăng tốc

 

 

 


Từ khóa liên quan : bảo trì xe nâng hàng   

Tin liên quan

Hỗ trợ Online

0943.634.358

Sản phẩm

Dịch vụ

Tin tức