Những điều cần biết nếu muốn chinh phục đỉnh núi Everest

Núi Everest là núi cao nhất thế giới. Nếu muốn chinh phục đỉnh núi này, bạn cần chuẩn bị cho mình những kiến thức và kỹ thuật. Và đương nhiên bạn phải sẵn sàng cho những rủi ro khi muốn tới đỉnh núi everest. Những điều cần biết nếu muốn chinh phục đỉnh núi Everest […]